Skelager, Ellevang, Vejlby og Risskov kirker

indbyder til fire foredrag om Luther og reformationen.

9. februar kl. 19.00 i Skelager kirke. Lektor Bo Kristian Holm: Hvordan gik det til at vi blev lutherske i hovedet? 

21. februar kl.19.00 i Ellevang kirke. Lektor Jørgen Kjærgaard:  Hvorfor skrev Luther salmer, og hvad skal vi med dem i dag? Et fællessangsforedrag. 

7. marts kl. 19.00 i Vejlby sognegård. Lektor Hans Jørgen Frederiksen: Reformationens betydning for den kirkelige kunst.  

6. april kl. 19.00 i Risskov sognegård. Lektor Else Marie Wiberg Pedersen: Luther og kvinderne


Se mere på www.luther2017.dk og på kirkernes hjemmesider

________________________________________________________________________________

9. februar kl. 19.00 i Skelager kirke, Skelagervej 49, 8200 Århus N

Hvordan gik det til at vi blev lutherske i hovedet?                                                          

Lektor i teologi ved Aarhus universitet Bo Kristian Holm

Stort set hele samfundet blev påvirket af reformationen, og måske skete de første ændringer inde i folks hoveder. Foredraget vil gennemgå de forskellige måder, som en ny forståelse af Gud også ændrede menneskers forståelse af sig selv og deres omverden på. Før var det religiøse ideal at leve på afstand af verden i et kloster. Nu skulle den kristnes liv leves midt i verden, for ingen kristen var tættere på Gud end en anden. Reformationen opløste hierarkier og understøttede andre. Den gjorde fyrsten til fader og faderen til præst. Kirken mistede magt og en stor del af sin formue, og grundlaget blev lagt for samfundets sociale ansvar. Alle forandringerne var forbundet med Luthers tro på, at intet menneske er i stand til at frelse sig selv.

________________________________________________________________________________

 

21. februar kl.19.00 i Ellevang kirke, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Hvorfor skrev Luther salmer – og hvad skal vi med dem i dag? Et fællessangsforedrag.

Adjungeret professor, stiftskonsulent og lektor Jørgen Kjærgaard

I salmebogens forfatterregister står der kort og godt om Martin Luther: ”Professor i teologi i Wittenberg, kirkens reformator” – for det er sådan, de fleste kender ham.  Men det er i nogen grad overset, at Martin Luther som en del af reformationen genskabte menighedssangen i kirken – blandt andet gennem de salmer, han selv skrev med et ganske bestemt sigte: at indsynge den nye evangeliske kristendom. Luthers salmer er fortsat i brug. 21 af Salmebogens salmer står i hans navn, og Luthers salmer er måske den mest levende del af reformationen, vi har. Ikke mindst derfor er de værd at synge og fordybe sig i.

Foredraget vil præsentere Luther som salmedigter, salmesangens funktion i den lutherske kirke og forme sig som en (gen)opdagelsesrejse ind i centrum af den evangeliske salme.

________________________________________________________________________________

7. marts kl. 19.00 i Vejlby sognegård, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov

Reformationens betydning for den kirkelige kunst

Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen.

Blandt de forskellige protestantiske reformatorer finder vi en række vidt forskellige holdninger til den kirkelige billedkunst. I Danmark blev det med tiden de lutherske synspunkter, der sejrede, og dermed et moderat syn på fænomenet, der blev dominerende.

I dette foredrag præsenteres de vigtigste katolske og lutherske holdninger til billeder, og såvel de umiddelbare følger som de nutidige konsekvenser heraf søges belyst med udgangspunkt i konkrete billedkunstneriske eksempler.

________________________________________________________________________________

6. april kl. 19.00 i Risskov sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov

Luther og kvinderne. Slog Luther et slag for kvindesagen?

Lektor i teologi ved Aarhus Universitet Else Marie Wiberg Pedersen

I dette foredrag vil jeg tage fat i Luthers syn på kvinder. Der har i det 20. århundrede været en del kritik af Luther og hans syn på kvinder, og især fra katolsk side har man kolporteret mange usande beskyldninger mod Luther og hans omgang med teologi, kirke og kvinder, ikke mindst at han skulle være skyld i kvinders tab af magt i samfund og kirke. En del beskyldninger er overtaget af både feminister og humanister, der målt med vores nutid bedømmer tidsånden for 500 år siden. Jeg vil i stedet se på Luthers syn på kvinder ud fra hans samtid. Derved fremstår ikke et entydigt billede men et flertydigt billede af historien, kompleks som den er.