Kordegnekontoret i bopælssognet

foretager alle navneændringer, navngivninger,

registrerer fødsler, O.& A. - erklæringer, kirkelige vielser samt

tillige med lægen registrerer dødsfald.

 

 

Pr. 1. februar 2014

foretages borgerens anmodning om registrering

digitalt via borger.dk

Alle er velkomne til at henvende sig til kordegnekontoret med spørgsmål.

86 21 28 09 / ellevang.sogn@km.dk

Åbningstid:

Mandag-fredag: 9-13

Torsdag tillige: 16-17.30

Venlig hilsen

Kordegn Marianne Klindt-Jensen 

Kordegn, vikar Eva Marie Ømark

- som håber nedenstående vejledning kan være til hjælp.

Er der uklarheder modtager vi med tak oplysninger herom.
  • Fødsel samt evt. O & A- erklæring

Når et barn er født, skal myndighederne have besked om fødslen inden 14 dage. Så får barnet et CPR-nummer og en fødselsattest

Som ugifte forældre kan man erklære, at man ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for det fælles barn sammen 

Anmeldelser herom sker sker digitalt via borger dk:Link


  • Dåb og navngivelse

Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder.

Ønskes barnet navngivet uden dåb foretages dette digitalt via borger.dk:Link

Ved dåb/navngivelse ved dåb træffes aftale med kirkekontoret. Der skal opgive navn og adresse på mindst to faddere, højest 5 samt oplyses, hvem der skal bære barnet over dåben. Disse personer skal være døbte i den kristne tro, men behøver ikke at være medlemmer af den danske folkekirken.

Læs tillige:  http://http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/ 

Se web TV: Hvad er en fadder


  • Voksendåb.

Læs her: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/voksendaab/

 


  • Konfirmation

Læs her på siden

Se web TV: Sådan foregår en konfirmation


  • Navneændring 

Man kan søge om at ændring af ens eget eller et barns fornavn, mellemnavn eller efternavn

digitalt via borger.dk:  Link

Man behøver ikke være dansk statsborger for at søge om navneændring, men blot have fast bopæl i Danmark.

Der er gebyr til familiestyrelsen for ansøgning om navneændring, og det skal betales først. Dog findes nogle undtagelser, fx navneændring på bryllupsdagen.

Gebyret er 500 kr. (2014).

Læs mere om gebyr for navneændring og få overblik over godkendte navne:Link


  • Kirkelig vielse

Først aftales der tid tid med den pågældende kirkes kordegnekontor.

Uanset om man skal giftes i kirken eller på rådhuset skal både du og din partner digitalt udfylde en  ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

For at udfylde ægteskabserklæring på borger.dk: Følg Link

Derefter sendes den digitalt. Rådhuset udfærdiger derefter en prøvelsesattest.

Når prøvelsesattesten derfra foreligger, skal den afleveres på kirkens kontor.

Der kan anmodes om "navneændring på bryllupsdagen", hvilket er gratis, og foretages digitalt

på borger.dk:Link

Se web TV: Bryllup i folkekirken


 

Kirkelig Velsignelse

Man henvender sig til kordegnekontoret, hvor velsignelsen skal foretages, og der medbringes vielsesattest.

 


Dødsfald

Et dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til, senest to dage efter dødsfaldet. Som pårørende kan man selv anmelde dødsfald. Man skal oplyse personlige data, om afdøde skal begraves eller brændes m.m. Reglerne gælder uanset afdødes trosretning, eller afdøde ikke var medlem af folkekirken.

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Anmodning om begravelse/ligbrænding kan foretages via borger.dk:Link


 

 

Kendt ansigt bliver præst i Ellevang Kirke

Pinsedag, den 4. juni, blev Ellevang Kirkes nye sognepræst Simon Kangas Larsen indsat. Han er et kendt ansigt i kirken, da han i mere end 10 år har været tilknyttet sognet som ulønnet præst og derfor har haft både søndagshøjmesser og gudstjenester for familier gennem årene.

 Udover tilknytningen til Ellevang sogn bliver Simon Kangas Larsen også ansat til en række udviklingsopgaver for Aarhus Nordre provsti og Aarhus Stift, med særlig fokus på kirkelige sociale og diakonale opgaver. 

 Simon Kangas Larsen har gjort karriere inden for den kirkelige organisationsverden og kommer fra en stilling som udviklingschef i KFUM's Sociale Arbejde og før det, direktør for Danmarks Kirkelige Mediecenter. Her var han bl.a. initiativtager til Sigurd Barretts Bibelhistorier, der stadig bliver brugt i mange kirker og hjem. Ud over teolog er han også uddannet master i journalistik, og var i en årrække tilrettelægger og vært på DR’s radiogudstjenester og andre P1- og DR K-programmer

 Simon Kangas Larsen bor tæt ved kirken sammen med sin familie og er bl.a. formand for den lokale FDF-kreds FDF Ellevang-Risskov. 

 Ellevang sogn ligger i det nordlige Aarhus nabo til Vejlby og Risskov sogne. Sognet har næsten 9.000 indbyggere og derfor er der yderligere to præster tilknyttet kirken, da der er mange konfirmandhold, kirkelige handlinger og gudstjenester. Simon Kangas Larsen får særligt fokus på familier, børn og unge. 


 

Præstens hjørne

ved sognepræst Pia Elisabeth Pedersen

Kalender