Regnskab 2015

Regnskabet  for 2015 viser et overskud i forhold til budgettet på 
470802 kr. (3.951.060-(2.320.167+1.160.091))
De samlede indtægter i 2015 har været:
Andel i ligningsmidler til driften3.951.060

Tillægsbevilget til kirkens tag mv


1.500.000Afholdte udgifter
1.426.569
Tilbagebetaling
73.431

-1.500.000

0

Husleje præsteboliger


120.846


Entreindtægter


32.130


Renteindtægter


2.261


I alt, der er modregnet i "Øvrige driftsudgifter"


155.237

0
3.951.060

Udviklingen i forhold til 2014 kan belyses gennem følgende sammenligninger: 

  

Regnskab2015

2014

Lønninger:

Kirkebygning og sognegård

292.427

284.483


Kirkelige aktiviteter

1.669.110

1.591.030


Præsteboliger

6.210

6.463


Administration og fællesudgifter

352.420

339.111

Sammenlignelige lønudgifter


2.320.167

2.221.087

Der viser en stigning ift 2014 på


99.080


svarende til ca 4.5 %.
Øvrige driftsudgifter:

Kirkebygning og sognegård

317.810

564.495


Kirkelige aktiviteter

424.135

427.578


Præsteboliger

103.171

607.634


Husleje

-120.846

-119.730


Administration og fællesudgifter

438.081

496.297


Financielle poster

-2.261

-2.4501.160.090

1.973.824

Det bemærkes, at udgiften til tjenestemandsansatte præster
 ca. 1.100.000 kr. er betalt af Fællesfonden og derfor ikke er medtaget i regnskabet.
Beløbet udgør ca. 32 % af den samlede lønudgift.