Fredag den 27. januar kl. 11.00

starter et nyt hold med babysalmesang med

musikpædagog Ingrid Oberborbeck. Babyerne, som kommer med en eller

begge deres forældre, skal være ca. 3-8 måneder gamle. Små børn i den alder

har megen glæde af at høre de voksne synge, lave stemmelyde og svare på

børnenes egne lyde. Det er dejligt at oplevede de små børns opmærksomhed

og fornøjelse, når de hører stemmernes musik. Vi synger og danser med børnene

i favnen gennem kirken til kendte salmer og sange. Kirkerummets akustik

og den varme stemning hjælper også rustne og uøvede stemmer i gang.

Forløbet strækker sig over 10 gange på følgende datoer:

den 27/1, 3/2, 10/2,24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3 og 7/4.

Alle er velkomne, men der kan maksimalt

være 12 babyer og deres voksne. Derfor bedes man tilmelde sig på kirkekontoret,

tlf. 86 21 28 09.

 Se to film om Babysalmesang

Babysalmesangens succes har medført behovet for materiale, erfaringer og idéer. Dette behov har Ingrid Oberborbeck imødekommet med udgivelsen af bogen "Som fuglen i skov. En bog om babysalmesang" fra 2004. 

 

Foruden forslag til salmer til brug i samværet mellem forældre og småbørn under kirkens tag omfatter bogen også et tillæg om teologien bag og praktiske forslag til, hvordan aktiviteten kan gribes an. 

 

Som musikpædagog peger Ingrid Oberborbeck på babysalmesangens mulighed for at udvikle sangglæde i en tid, hvor man efter hendes opfattelse synger alt for lidt, og ikke mindst udviklingen af det lille barn gennem gennem den musikalske nærhed mellem barnet og den voksne forælder.

 

Når Ingrid Oberborbeck underviser i salmesang, tages hele kirkerummet i brug.

Mens der synges, bevæger de voksne sig rundt med deres barn i procession.

Tændte lamper, levende lys, udsmykninger, og hvad den pågældende kirke nu kan tilbyde af sanseindtryk, føjes til oplevelsen.

 

- I modsætning til kirkernes legestuer er babysalmesangen et målrettet undervisningsforløb. Overordnet handler det om at lære de voksne at bruge musikken og sangen i samværet med deres helt små børn.

Babyerne er jo naturligvis for små til selv at synge med eller forstå teksterne, og derfor er musikken det vigtigste, men man kan se, at de reagerer.

De er opmærksomme, viser tegn på genkendelse af melodierne og begynder måske selv at udvikle lyde.

 

- Der opstår en fantastisk kommunikation og nærhed mellem barnet og den voksne, som kan være meget emotionel. Forældrene får så at sige belønningen med det samme gennem deres barns reaktion. For mig at se er der ingen tvivl om, at babysalmesangen er med til at udvikle børnenes sanser, sprog og følelsesliv, påpeger Ingrid Oberborbeck. 

 

Kom med din baby og nyd samværet og musikken sammen med andre nybagte familier!