Dåbstræf for de 5 årige

søndag den 28. maj kl. 14.00.

Alle, der er blevet døbt

for fem år siden og som bor i Ellevang Sogn, er

velkomne til at deltage. Er du blevet døbt i Ellevang

Kirke modtager du en personlig invitation,

er du fl yttet til eller fra sognet i perioden skal du

bare melde dig til.

Vi begynder med en lille gudstjeneste, og hvis

du har mod på det, stiger vi op i kirketårnet og

ser, hvordan kirkeklokkerne ser ud.

Du må gerne tage dine forældre og bedsteforældre

og dine søskende med.

Dåbstræffet er ment som en støtte til opgaven

om at oplære børnene i den kristne børnelærdom,

og der vil også blive lejlighed til at snakke

om dette emne.

Pia E. Pedersen og Søren Jensen

 Se video om dåben på SNAPPERKLUBBEN

og her findes oplysninger om dåben: 

http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/