VELKOMMEN I FDF ELLEVANG-RISSKOV

– det er fritid med indhold

Vi er den lokale FDF kreds, der hører til Ellevang og Rissko området. Vi har mødeaftener og aktiviteter med fokus på leg, fantasi, udfordringer og oplevelser for børn og unge fra 5 år til 20 år.

Vores arbejde bliver lavet af frivillige leder og foregår mandag eftermiddag og aften. Der er mere end 80 medlemmer i kredsen og stadig fl ere er med. Der er også plads til dig.

Puslinge (5 år+0.klasse): kl. 17.00-18.00

Tumlinge: (1+2 klasse): kl. 17.30-19.00

Pilte (3+4 klasse): kl. 18.00-19.30

Væbnere (5+6 klasse): kl. 18.30-20.00

Seniorvæbnere (7+8 klasse): Sammen med

seniorerne

Seniorer (9. klasse og ældre): kl. 19.00-21.00

Kom og vær med

Der er altid plads til fl ere FDFere. Vi har ikke venteliste, så kom og være med og oplev om det er noget for dine børn. Læs de ugentlige aktiviteter på kredsens hjemmeside:

www.fdf.dk/ellevang-risskov eller på facebook.

Alle møder foregår med udgangspunkt i FDF-huset på Tværmarksvej 20 eller i kredsens naturværksted Dønkok i Lisbjerg skov. Ud over de ugentlige møder, så er der også mulighed for tage med på lejre og ture både med kredsen selv, og sammen med andre kredse.

I FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra. Det gør vi inden for fire områder:

· Relationer: FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere som har noget på hjertet

· Tro: FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

· Leg: I FDF bliver verden større, når vi i leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.

· Samfundsengagement: FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden vi lever i.


OM FDF

FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation.

Vores formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Det gør vi gennem leg, fantasi, oplevelser og udfordringer. FDF Ellevang-Risskov er tilknyttet både Ellevang Kirke og Risskov Kirke.


 KONTAKT FDF ELLEVANG-RISSKOV

Kredsledelse:

Jonas Neldeborg Larsen, tlf.: 2876 3471,

mail: neldeborglarsen@gmail.com

Stine Lundsgaard, tlf: 2281 9962,

mail: stlu1992@gmail.com

Formand for forældrebestyrelsen:

Simon Kangas Larsen, tlf.: 2031 3041,

mail: simon@kangas.dk

Hjemmeside:

www.fdf.dk/ellevang-risskov