KONCERTER

 

 

 

 

 

KOR- OG ORGELVÆRKER AF NIELS W. GADE

Lørdag den 10. juni kl. 16.00

Margrethe Smedegaard, sopran

Marianne Klindt-Jensen, mezzo

Daniel Kjær Nielsen, tenor

Tore Asbjørn Hansen, bas

Claus Pedersen, orgel og korledelse

Værker af N.W. Gade, F. Mendelssohn

2017 er 200-året for komponisten Niels Wilhelm Gades fødsel

(d. 22. februar 1817). Han blev, gennem mere end fyrre år,

den dominerende skikkelse i dansk musikliv. Han fi k en stor

international karriere, som tog fart i året 1843, hvor Gewandhausorkestret

i Leipzig uropførte hans første symfoni i c-mol

under ingen ringere end Felix Mendelssohns ledelse. Det blev

så stor en succes, at Mendelssohn tilbød ham at blive sin assistent.

Han slog sig ned i byen og blev hurtigt et stort navn

i Tyskland. Her blev han blandt andre personlig ven med R.

Schumann, Fr. Liszt og R. Wagner, og ved Mendelssohns død i

1847 overtog Gade hans stilling som chef for orkestret.

Imidlertid tvang treårskrigen (1848-1850) Gade til at fl ytte

hjem til Danmark, hvor han i de næste 40 år skulle blive den

”store mand” i dansk musik. Bl.a. som chefdirigent for ”Musikforeningen”,

hvor en lang række nye værker kom på programmet

af bl.a. Schubert, Schumann, Mendelsohn, Beethoven og

Bach. Fra 1858 blev Gade organist ved Holmens Kirke, og i

1867 var han den ledende idemand bag oprettelsen af ”Det

kgl. Danske Musikkonservatorium”, hvor han ligeledes blev direktør.

I 1856 udnævntes Gade til professor og i 1879 til æresdoktor

i fi losofi ved Københavns universitet.

Vi opfører udvalgte kor-, orgel-, og solosatser af N.W. Gades

store produktion.

MATTHÆUSPASSION AF LASSUS

Onsdag den 12. april kl. 19.30

MUSICA FICTA

Bo Holten, dirigent

Orlandus Lassus: Matthæuspassion

Entré 50 kr.

Når vi taler om Matthæus-passionen, er det selvfølgelig Bach

vi tænker på. Men musikalsk iscenesættelse af Jesu lidelseshistorie

går langt tilbage. I oldkirken sang man passionshistorierne

som kun énstemmig sang, men i 1500-tallet begyndte

man at tonesætte passionerne i fl erstemmig klædedragt.

Mest dramatisk var det i den katolske passion, hvor man fastholdt

evangelisten og Jesus som enkeltstående roller, og folkemængde

og de øvrige personer i dramatiske, såkaldte turba-

kor (folkemængden). Stærkest blandt disse står Orlandus

Lassus’ Matthæus-passion, trykt i 1575. Musica Ficta har som

de første i Norden fremdraget dette værk som en særlig performance

til påsketiden. Der er kontemplative korsatser, der

veksler med de dramatiske. Koret fremfører værket, som man

kan forestille sig, det har lydt i München i 1570’erne under

Lassus’ egen ledelse, med tillagte motetter, der kommenterer

og illustrerer handlingen og tankerne bagved. MUSICA FICTA

er et professionelt vokalensemble, dannet i 1996 af komponisten

og dirigenten Bo Holten. Ensemblets speciale har fra begyndelsen

været den tidlige europæiske vokalmusik og den

danske sangskat. Begge områder varetages på højeste internationale

niveau, hvilket også kan høres på ensemblets talrige

og populære indspilninger. Se også på: www.fi cta.dk