Ellevang Kirkes arkitektur og kunst

Arkitektfirmaet Friis og Moltke

Ellevang Kirke er tegnet af arkitektfirmaet Friis og Moltke, som har sat deres markante præg på arkitekturen i lokalområdet bl.a. Risskov Gymnasium, Vejlby-Risskov Idrætscenter, Ellevang Børnehave, Ellevang Vuggestue, Vejlby Vænge og Fredensbjergparken. Bag kirken mod syd ligger sognegården, indviet i 1990. Den udgør en fortsættelse af daginstitutionerne i det stræde, som omgiver kirken mod vest og syd. 

Kunstneren og billedhuggeren Erik Heide

Ellevang Kirkes romansk inspirerede udsmykning i granit og jern er udført af kunstneren Erik Heide. Han er født i 1934 på Mors, hvor han stadig bor. Han blev uddannet på Kunstakademiets malerskole, men siden 1958 har han udelukkende arbejdet som billedhugger.

 

På Erik Heides hjemmeside fremgår det som følger:

"En vigtig del af Erik Heides værk består af udsmykninger i kirker. Blandt en række nye kirker landet over har han stået for en total  udsmykning af kirkerummet med alterbord, prædikestol, døbefont, krucifiks m.m. Han arbejder fortrinsvis i grove materialer som træ, granit og støbejern, og med en dyb forståelse og respekt for de kristne grundsymboler, som han omsætter til et enkelt og kraftfuldt, moderne formsprog". (Kilde: www.erikheide.dk).

 

Kunstnerens arbejder i Ellevang Kirke

Kunstnerens arbejder i selve kirkerummet omfatter døbefont, prædikestol, nadverbord, støbejernskrans og udsmykning af alterskranke. Også kirkens messehageler er designet af Erik Heide. Andreas-korset foran kirken og præstetavlen i våbenhuset er tilsvarende hans værk.

Døbefonten er udsmykket med en fuglefrise, og på foden er der udhugget relieffer, som symboliserer vand med svømmende fisk.

Døbefonten har som sit dåbsfad en nedhugget sleben fordybning, forsynet med afløb i midten, så det brugte dåbsvand drænes bort under kirken i en stenkiste.

Også prædikestolens front er udstyret med relieffer: fire felter med dybe modløbende linjer og i midten en vindrueklase, fremhævet med et svagt blåligt skær. Linjerne symboliserer iflg. kunstneren de fire evangelier i deres indbyrdes forskellighed.

Kransen over nadverbordet består af 10 felter.

Støbejernskransen er ophængt over alterbordet. Den består af 5 store og fem små felter, hvor de fem største gengiver Kristi lidelse.

Kristi tornekronede hoved vender forrest mod menigheden og de naglemærkede hænder og fødder på siderne og mod øst. Mellem disse felter er der fem mindre relieffer med motiver af jord, hav og himmel.

Husflidkorset

En af håndværkerne, der var med til at bygge kirken, lavede sin egen hilsen i form af et "husflidkors", hvis felter repræsenterer de "fire elementer":

LUFT ILD VAND JORD