Ellevang kirke og sogns historie

Historisk baggrund for kirkens opførelse

Allerede midt i 60'erne diskuterede Vejlby-Risskov sogneråd og Vejlby menighedsråd, hvor en ny kirke kunne placeres i området.
Baggrunden for at bygge en ny kirke var den, at der efterhånden boede 15.000 beboere i Vejlby Sogn, som var vokset til en forstad til Århus.

I 1940 var Vejlby Fed blevet udskilt fra Vejlby som Risskov Sogn med Risskov Kirke, indviet i 1934. Nu var det blevet nødvendigt med endnu et sogn, nemlig det senere Ellevang, hvor der i dag bor ca. 10.000 mennesker.
Vejlby menighedsråd ansøgte Kirkeministeriet om tilladelse til at opføre en kirke i Vejlby Nord. Den fik man i 1973. Blot skulle sognegrænserne fastlægges inden for Vejlby Sogns eget område.

 

Kirkeindvielse og valg af navn

Grundstensnedlæggelse til Ellevang Kirke fandt sted den 21. september 1973. Nogle få munkestene var blevet medbragt fra den 800 år gamle Vejlby Kirke som et symbol for den tætte forbindelse hertil.

Selve indvielse af kirken fandt sted den 1. december 1974 og blev foretaget af daværende biskop Henning Høirup. 
Forslag til kirkens navn blev lagt ud til beboerne, og valget faldt på Ellevang Kirke og Ellevang Sogn, da det viste sig, at Ellevangen i middelalderen var navnet på en stedlig vang.

 

Sognets videre vækst og egen præst

Efter udskillelsen fra Vejlby Sogn var de fleste funktioner fælles med Vejlby Kirke. Bl.a. havde man fælles kordegn og organist, mens præsten fra 1974 udelukkende var ansat ved Ellevang Kirke.  Midt i 70'erne var Ellevang Sogn vokset til ca. 5.600 beboere, og indtil 1983 delte man en præst med Vejlby Sogn. Da Ellevang Kirke ikke har eget kirkegårdsområde, er kirkegården ved Vejlby Kirke fortsat fælles.