Kirkens orgel

orglet,

som er på 29 stemmer

og 2 manualer

(eller tangentrækker),

er bygget af

orgelbyggerfirmaet

Bruno Christensen & Sønner.