Ellevang Kirkes messehageler

 

En messehagel er en kort kåbe, som er åben i siden. Den bæres af præsten under højmessens sidste del: nadveren ved altergangen og den afsluttende velsignelse. 

Nadver - et gammelt dansk ord for aftensmåltid - er menighedens måde at genopleve det sidste måltid, Jesus holdt med sine disciple. Der afsluttede han måltidet med indstiftelsen af nadveren. Få timer senere blev han arresteret og næste dag korsfæstet. Skærtorsdag fejrer kirken derfor Jesu indstiftelse af nadveren. 

Nadveren er det ene af den evangelisk-lutherske kirkes to sakramenter; det andet sakramente er dåben. Nadveren består af brød og vin.

Ellevang Kirkes messehageler er designet af kunstneren Erik Heide, som også har udført kirkens udsmykning. De fire unika arbejder, som er fremstillet af væversken Hanne Vedel, indgår i harmonisk helhed med kirkens øvrige rustikke udsmykning. 

Kirkens fire messehageler, forskellige i farve og udsmykning på front og på ryg, præsenteres nedenfor af forhenværende hjælpepræst ved Ellevang Kirke, professor, dr.theol. Jens Holger Schjørring.

 

 

 

 

Grønt symboliserer vækst, forår og håb. Anvendes ved helligtrekonger - trinitatis.

Hvidt symboliserer renhed, glæde, hellighed og uskyld.
Anvendes 1. søndag i advent - jul - Mariæ bebudelses dag - påske - Kristi himmelfartsdag - allehelgensdag.

Rødt symboliserer lidenskab, kærlighed og passion, samt ånd, ild og blod. Anvendes 2. juledag (Sankt Stefans dag) - pinse.

Violet symboliserer ånd, alvor, passion og anger. Anvendes ved advent - faste.