Du er her: 
onsdag09okt2019

På kant med klodens klima – om behovet et ændret natursyn

onsdag09okt2019 kl. 19:30 - 21:30

Foredrag ved Dr. Theol. Ole Jensen.
Naturen er såret af overudnyttelse. Klimakrisen viser det med al tydelighed. Årsagen er vort natursyn: Vi går ud fra, at naturen er til for vores skyld alene, og at vi har lov at gøre med den, hvad vi kan komme af sted med. Baggrunden er bibelsk. Med skabelsestan­ken af-helliges naturen, så mennesket kan udforske den og tage den i brug. Men kun under respekt for dens vælde, skønhed og værdighed som ”Guds fingres værk”. Dette sidste går tabt i løbet af Europas historie. Natur reduceres til ressourcer. Natursynet brutaliseres. Indtil for nylig gjorde det ikke så meget, fordi naturen var så overmægtig i forhold til mennesket. Nu er dette ændret – vi kan forstyrre elementerne uopretteligt. Natursynet er blevet en kata­strofe og må ændres. Vi må genopdage agtelsen for skaberværket og finde balancen mellem at bruge og værne. Nutidens naturkrise har rødder i fejludviklet kristendom og må korrigeres teologisk. Udlægningen af 1 Mosebog 1, 28 og 2, 15 står i centrum.
 
Ole Jensen, dr.theol. har været professor, højskoleforstander, dom­provst og rektor for Præsternes Efteruddannelse. Han har bl.a. udgivet: Historien om K.E. Løgstrup (2007), På kant med klodens klima. Om behovet for et ændret natursyn (2011) og Tilskikkelser og livsbetagelse (2017).