Du er her: 
tirsdag31mar2020

Foredrag: Mennesker er nybegyndere - om Hannah Arendts tænkning

tirsdag31mar2020 kl. 19:30 - 20:30

Ved højskoleforstander, Simon Axø

”Den kendsgerning, at mennesket er i stand til at handle, betyder, at man må forvente, at det vil gøre noget uventet, at det vil udrette ting, som er uendeligt usandsynlige. Og dette er kun muligt, fordi hvert enkelt menneske er unikt, hvorfor enhver fødsel indebærer at noget nyt bliver til”, Hannah Arendt, Menneskets vilkår, 1958.

Menneskelivet fornys når nye mennesker fødes, og for Hannah Arendt er det interessant, hvilket yderligere potentiale for livsforny-else nye menneskeliv indebærer. Livet fornys nemlig ikke blot ved fødslen, men også undervejs i livet. Det sker når mennesker sætter sig selv på spil med holdninger og handlinger, der er med til at forme og forandre verden og dem selv. Arendt kalder denne måde at træde i karakter på for den anden fødsel, og forstår processen på en ganske anderledes måde end eksisten¬tiali¬stens tro på de store individuelle livsvalgs identitetsska¬bende karakter.

Politik, frihed og identitet er for Arendt tre sider af samme sag - når mennesket handler politisk er det frit, og ved at være optaget af ikke-private anliggender bliver man samtidig klogere på hvem og ikke hvad man er. Det er både livsbekræftende og dannende.