Ellevangskolens konfirmander

Ellevang skole og Ellevang Kirke har sammen planlagt konfirmationsforberedelsen for næste skoleår.

Undervisningen foregår i Ellevang Kirkes konfirmandlokaler på følgende tidspunkter:

7V: Tirsdage kl. 08.00 - 10.15. Præst Kåre Egholm Pedersen.

7Z: Onsdage kl. 08.00 – 10.15. Præst Pia E. Pedersen.

7Y: Torsdage kl. 08.00 – 10.15. Præst Simon Kangas Larsen.

Dertil kommer en dag med rollespil, to dage med udflugter samt generalprøverne.
Hent en detaljeret oversigt over undervisningen her.

Der vil blive afholdt forældremøde onsdag den 4. oktober kl. 19.00 i Ellevang Kirke.

Konfirmanderne står for gudstjenesten den 15. marts 2018 kl. 19.00 med efterfølgende forældremøde.

Der er normal undervisning på skolen efter konfirmationsforberedelsen.

 

 

Strandskolens konfirmander (7.Y)

Strandskolens 7.Y. klasse skal konfirmeres i Ellevang kirke. De to andre 7. klasser konfirmeres i Risskov Skole. Undervisningen for de tre klasser er koordineret mellem kirkerne og der vil være flere udflugter og andet, som vil blive afholdt sammen. 

Konfirmationsforberedelserne begynder med en konfirmandstarts- og indskrivningsgudstjeneste for 7.Y. torsdag den 17. august kl. 17.00 i Ellevang kirke som både konfirmander og forældre inviteres til. Efter gudstjenesten er der et kort informationsmøde. 

Konfirmandforberedelsen foregår på udvalgte torsdage kl.12-14.20 i Ellevang kirkes lokaler. I løbet af året bliver der også enkelte hele dage med rollespil, udflugter mv, som bliver afholdt sammen med de to andre 7. klasser fra Strandskolen. Første undervisning er 14. september.

Hent en oversigt over undervisningen her. 

Det er sognepræst Simon Kangas Larsen, der står for undervisningen.

Strandskolens 7.y. klasse skal konfirmeres 22. april 2018 kl. 11:30. 

Skal dit barn indskrives til konfirmations forberedelsen. Her er skemaet du kan bruge. Skemaet afleveres i kirken på kontoret. HENT HER.


Forventede konfirmationsdatoer 2019

5. maj 2019:
Ellevangskolen 7V og 7X

12. maj 2019:
Strandskolen 7X elle 7A kl. (09:30).
Ellevangsskolen 7Y (kl. 11:30)

17. maj 2019:
Ellevangskolen 7Z

Datoer og tidspunkter med forbehold!

Forventede konfirmationsdatoer 2020

26. april 2020:
Ellevangskolen 7U og 7X

3. maj 2020: 
Ellevangskolen 7Y
Strandskolen 7?

8. maj:
Ellevangskolen 7Z

Med forbehold for ændringer!