Søren Jensen

Sognepræst (kbf)
Byløkken 27
tlf. 86 21 41 80

Træffes i privatboligen
bedst tirs-fredag kl. 12-13
e-mail: sjen@km.dk

Pia Elisabeth Pedersen

Sognepræst
Elmsager 68
8240 Risskov
tlf. 86 21 34 52

Træffes efter aftale
e-post: pip@km.dk

 

 

Signe Nøhr Krüger

Sognepræst

Træffes i kirken efter aftale.
E-mail: SIGKR@km.dk
Telefon: 
92 43 18 88

Anders Moe Rasmussen

Ulønnet hjælpepræst

Skelagervej 293
8200 Århus N
Tlf. 86 10 95 57 (privat)
filamr@hum.au.dk

Marianne Klindt Jensen

Kordegn
Vestre Skovvej 22 A
8240 Risskov

tlf. 8621 2809 (kirkekontor)

Åbent man-fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-17.30
E-mail: mkj@km.dk

Vikar for kordegnen: Eva Marie Ømark

Claus Pedersen

Organist
Tornskadevej 28
8210 Århus V
tlf. 86 16 14 36
Mobil. 51 21 12 82
E-mail: cp@ellevangkirke.dk

Louis Kjærgaard

Kirketjener

Træffes i kirken mandag-torsdag kl. 9-13
Tlf.: 86 21 05 85

Mail: louis@ellevangkirke.dk

Vikar for kirketjeneren er Hanne Kristensen.