Ellevang kirke samler ind til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 8. marts 2020 samler sognene igen ind til Folkekirkens Nødhjælp. De indsamlede penge vil blive brugt til at modvirke følger af klimaforandringerne i nogle af de fattigste lande i den tredje verden. Bistanden kan for eksempel være hjælp til træplant-ning, bygning af diger og opsamlingssøer og etablering af vedva-rende energiformer. Målet er at sikre en bæredygtig fremtid, og midlet er hjælp til selvhjælp.

Ellevang sogn deltager som sædvanlig, og vi håber at mange har mulighed for at melde sig som indsamlere, så vi kan dække hele sognet. I årets løb foregår der mange indsamlinger, men det viser sig at sognets beboere alligevel i høj grad tager godt imod indsamlerne og giver et bidrag.

Meld dig til kirkekontoret tlf. 86 21 28 09, eller til underteg-nede tlf. 86 21 48 75.

Birgit Ank